Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2018

3225 7174
Reposted fromsonylein sonylein viatobecontinued tobecontinued
7141 fe5b 500
Reposted fromsavatage savatage viabadblood badblood
Reposted fromFlau Flau vialottibluebell lottibluebell
5640 3d1b
Reposted fromLittleJack LittleJack vialottibluebell lottibluebell
To jeden z ostatnich, wadliwie pięknych dni, które lato ofiaruje nam w ostatniej chwili - ale nie czuję nic poza niezmierzoną melancholią.
— Tove Jansson w liście do Evy Konikoff
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamerkaba merkaba

September 18 2018

3225 7174
Reposted fromsonylein sonylein viakomplikacja komplikacja

September 14 2018

Budzisz się z nożem wbitym w serce po rękojeść i żyjesz.
2779 7387 500
Reposted fromslodziak slodziak viainspirations inspirations

September 13 2018

To co jest między dwoma osobami , mogą zrozumieć tylko te dwie osoby.
— dokładnie.
Reposted fromchocoway chocoway viainspirations inspirations

September 12 2018

4184 afd4
Reposted fromkrzysk krzysk viaeternaljourney eternaljourney
I see the sun, and if I don’t see the sun, I know it’s there. And there’s a whole life in that, in knowing that the sun is there.
— Fyodor Dostoevsky // The brothers Karamazov
Reposted fromverronique verronique viaunmadebeds unmadebeds
Może kiedyś opowiem Ci to wszystko. Usiądziemy w przytulnej kawiarni, przy kawie, a ja już bez żadnych emocji, ale z sentymentem powiem, jak było naprawdę. Tak. Kiedyś postaram się streścić Ci te kilka lat tęsknoty.
— Marcin Lenartowicz
7910 e716

August 22 2018

4523 e15e 500
Reposted fromFienrira Fienrira viapulchritudo2 pulchritudo2

August 21 2018

0477 88a7
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viawalkthemoon walkthemoon

Przepraszam, ale to moje pierwsze życie i zgubiłam instrukcje obsługi i nie do końca wiem o co w nim chodzi.

Reposted fromCannonball Cannonball viapikkumyy pikkumyy

August 20 2018

5506 bf8c 500
Reposted fromcontigo contigo via12czerwca 12czerwca
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl