Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2017

6704 0fee
Reposted fromamatore amatore viaeternaljourney eternaljourney
4321 a332 500

Before Sunrise (1995)
Reposted fromiblameyou iblameyou vialaparisienne laparisienne

August 17 2017

4963 198e
Reposted fromundertow undertow viasilence89 silence89
0931 4450
Reposted fromscorpix scorpix viaeternaljourney eternaljourney
Trzymaj się. Po prostu to przetrwaj.

— Harlan Coben

— chciałabym to usłyszeć.. od Ciebie!
9296 f66f
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viasilence89 silence89

August 16 2017

A co to byłaby za miłość, gdyby kochającego nie było stać na trochę poświęcenia.
— Andrzej Sapkowski "Miecz przeznaczenia"
Reposted fromsugarvenom sugarvenom via2708 2708

August 11 2017

Last night I dreamed about you. What happened in detail I can hardly remember; all I know is that we kept merging into one another. I was you, you were me. Finally you somehow caught fire.
— Franz Kafka (via quotemadness)

August 10 2017

1481 17ae
Reposted fromprzytulmnie przytulmnie viazyrafa zyrafa

August 09 2017

W tęsknieniu za kimś nie chodzi o czas, który minął od kiedy ostatnim razem się widzieliście,
czy rozmawialiście. Chodzi o te momenty, kiedy robiąc coś zdajesz sobie sprawę, jak bardzo chciałbyś
by ta osoba była teraz przy Tobie .
— (via modziaa)
Nie mówiliśmy dużo, ale dużo między nami się działo.
8374 7504
Reposted fromohnina ohnina viaBetterPointOfView BetterPointOfView

Jeśli wszystko idzie dobrze, to znaczy, że o czymś nie wiesz.

5995 8f41 500
Reposted fromohnina ohnina viaBetterPointOfView BetterPointOfView
Człowiek jest tylko raz młody. Później musi już szukać sobie innej wymówki.
— Ernest Hemingway
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl