Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 27 2018

Bo tak naprawdę wcale nie chodzi o to ile tygodni, miesięcy, lat tworzysz z kimś związek. nieważne, czy był starszy czy młodszy. Nie liczy się sposób zawiązania relacji... to wszystko kompletnie nie ma znaczenia. Możesz zakończyć kilkuletni związek z hukiem i zapomnieć o tym w miesiąc, ale możesz także rozpamiętywać przelotną znajomość przez następną dekadę. W życiu liczą się emocje związane z daną osobą - możesz spędzić całe życie z kimś, przy kim będzie kiepsko ale stabilnie, a nie zmrużysz oka przez kilkanaście tygodni z powodu kogoś, przy kim poczujesz choć przez chwilę dom i bezpieczeństwo. I nie ma znaczenia czy tego chcesz, czy nie. To po prostu się dzieje, samo z siebie żyje swoim rytmem. Finalnie albo budzisz się z poczuciem ulgi albo poczuciem kompletnej dezorientacji. Nie ma reguły.

May 24 2018

Pielęgnujcie przypadkową życzliwość i piękne czyny pozbawione sensu.   
— Mariusz Szczygieł - "Zrób sobie raj"

May 22 2018

8189 2550 500

teenageers:

you are not stuck

Reposted fromSkydelan Skydelan
8097 8907

energy:

let it hurt

Reposted fromSkydelan Skydelan

"Ja oczywiście nie jestem ponura jak noc. Ale cały czas w jakimś napięciu – jakbym jechała złym pociągiem".


— Tove Jansson "Listy"
Reposted frommerkaba merkaba viapannakies pannakies

May 20 2018

Panować nad sobą to największa władza.
— Seneka

May 18 2018

3905 08c1 500

splashofocean:

Catch waves not feelings.

Reposted fromSkydelan Skydelan viaSkydelan Skydelan

May 16 2018

4961 6940
o.
Love someone who is kinder to you than you are to yourself.
— Nikita Gill (via quotemadness)
Reposted fromAmericanlover Americanlover viala-lu la-lu

May 15 2018

2498 dfd9
Reposted fromonlyman onlyman viaSkydelan Skydelan
Lubiłam jego uściski. Mężczyzna powinien obejmować właśnie tak. Mocno jak niedźwiedź.
— L. Lander
Reposted fromtomowa tomowa viamywonderland mywonderland
In your life, you meet people. Some you never think about again. Some, you wonder what happened to them. There are some that you wonder if they ever think about you. And then there are some you wish you never had to think about ever again. But you do.
— C.S. Lewis, The Wonder Years
Reposted fromguidetomadness guidetomadness viaPoranny Poranny
1892 3f89
Reposted fromEtnigos Etnigos viablaugranaaa blaugranaaa
8202 f1f3 500
Reposted fromverronique verronique viaAmericanlover Americanlover

May 12 2018

an easy light, the salty air, the soothing sound of the ocean

May 10 2018

Życie nie kończy się tam, gdzie popełniasz błąd.
— Kobietanakonkretach
Reposted fromBeatingheart Beatingheart viaszydera szydera
Moglibyśmy po prostu porozmawiać? No wiesz, usiąść, zapytać co tam, wypić wino, opowiedzieć parę historii. Tak zwyczajnie, pogadać.
— jak dawniej
Reposted fromalmostlover almostlover viaszydera szydera
4584 2eb2
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl