Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 28 2017

8182 d5cc 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viacziczi cziczi
0884 4edd 500
Reposted fromla-lu la-lu viaseverak severak

April 27 2017

Ludzkie wspomnienia to przedziwna sprawa. Nasze głowy mają niezwykłą umiejętność przekształcania rzeczywistości, wiesz? Miłe przeżycia z czasem wydają się jeszcze przyjemniejsze. Ładne miejsca, które widzieliśmy kiedyś, w pamięci stają się jeszcze piękniejsze i większe. To dotyczy też zapachów i smaków. [...] Dlatego dobrze w życiu próbować ciągle nowych rzeczy odwiedzać nowe miejsce i poznawać nowych ludzi i nie kręcić się w kółko.
— Marcin Szczygielski – Tuczarnia motyli

April 26 2017

Czy Ty wiesz, że jesteś dla mnie tym, kim nie był nikt 
— (...)
3475 5274
Reposted fromfreakish freakish viaxannabelle xannabelle
7163 7020
Reposted fromnyaako nyaako viaxannabelle xannabelle
8674 593b
take a lover
Reposted fromstonerr stonerr viapojemnosc2400 pojemnosc2400
Dlaczego przyjaźni nie traktuje się na równi ze związkiem? A może jest lepsza? Dwoje ludzi pozostaje razem przez lata, a wiążą ich nie seks, nie atrakcyjność fizyczna, nie pieniądze, nie dzieci, nie własność, lecz wzajemna zgoda na bycie razem, wzajemne zobowiązanie wobec unii, która nie daje się skodyfikować. Przyjaźń oznacza bycie świadkiem dręczących nieszczęść przyjaciela, długich okresów nudy i rzadkich triumfów. To przywilej bycia przy drugiej osobie w jej najtrudniejszych chwilach i świadomość, że samemu też można się przy niej czuć podle.
— Hanya Yanagihara - Małe życie
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze via2708 2708
0329 0bd8
Reposted fromtaSowa taSowa viaryzyhultaj ryzyhultaj
2186 c09a
Reposted fromzamulasz zamulasz viaeternaljourney eternaljourney
jestem dzisiaj takim smutnym rozgardiaszem
http://fb.com/prosteformyliryczne
Reposted frompierdolony pierdolony viawolalabym wolalabym
Reposted fromsilence89 silence89

April 25 2017

2652 4224
Reposted fromczajnikq czajnikq viamikrokosmos mikrokosmos
6488 7b58
Reposted frompanimruk panimruk viacudoku cudoku
1738 20ed 500
2313 501f 500
Reposted fromtwice twice viaJamesEvans JamesEvans
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl