Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 26 2019

4573 4e81 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viablackheartgirl blackheartgirl
2429 e363 500
Reposted fromrol rol viaheavencanwait heavencanwait

Co koty pamiętają z dni?

Pamiętają, jak wraca się z zimna,
i miejsce najcieplejsze, i gdzie dostają jeść.
I gdzie zadano im ból, pamiętają wrogów,
nerwowość ptaków, ciepłe opary ziemi,
użyteczność kurzu.
Pamiętają skrzypienie łóżka, krok właściciela,
smak ryby, cudowną śmietanę.
Koty pamiętają z dni to, co ważne.
Wspomnieniom bez wartości pozwalają odejść
i zapadają w sen mocniejszy niż my,
którym pęka serce, bo pamiętamy
tyle rzeczy nieważnych.

— Brian Patten - Rzeczy nieważne.
Reposted fromnutt nutt viaheavencanwait heavencanwait
6964 8891 500
to o nas.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaheavencanwait heavencanwait
Strasznie we mnie wszystko reaguje ostatnio, jak, kurwa, w laboratorium chemicznym. 
— mocarne słabosci
Reposted frommoreorless moreorless viapoppyseed poppyseed
I przyjdzie moment, w którym będziesz wdzięczny, że musiałeś przez to przejść.
— Eckhart Tolle
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
2537 1a2a
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viakerkun1 kerkun1

October 25 2019

Reposted fromshakeme shakeme viasarazation sarazation
6625 8eaa 500
Reposted fromshakeme shakeme viasarazation sarazation
Życie jest po to, by je przeżywać i kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać niesamowitych rzeczy z niezwykłą osobą, nie istnieje ani jeden powód na tym świecie, by powiedzieć nie.
— Amber L. Johnson, Puddle Jumping
Reposted frommefir mefir viausmiechprosze usmiechprosze
9204 0811
0316 7f5b 500
Reposted from-izkapyzka -izkapyzka viausmiechprosze usmiechprosze
8144 abd5 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaSzczurek Szczurek
5335 2a9e
Wszyscy jesteśmy dla siebie tylko etapami.
— Mariusz Szczygieł "Projekt: Prawda"
8148 5c28 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaroyalityxx royalityxx
[...] tego, co ty widzisz, nikt inny nie widzi. Choćby widział dużo więcej.
— Wiesław Myśliwski, „Widnokrąg”
Reposted fromlifeless lifeless viaroyalityxx royalityxx
Reposted fromweightless weightless viaroyalityxx royalityxx
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl