Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2017

5283 a542
Reposted fromvaka vaka viatobecontinued tobecontinued
"Pewien mądry człowiek powiedział kiedyś: „Nie da się odnaleźć miłości tam, gdzie jej nie ma, ani ukryć jej tam, gdzie naprawdę istnieje”. Pomyśl o tym".
— Leisa Rayven - "Zły Romeo"
Reposted fromWilalena Wilalena viaszydera szydera

March 21 2017

"Człowiek wmówił sobie, że ma za krótkie życie, w związku z czym zwykł się tłumaczyć ustawicznym brakiem czasu. Tylko, powiedzmy, gdyby żył dwa razy dłużej, miałby go więcej? Wątpię. Jeśliby komuś udało się skonstruować zegar, który odmierzałby człowiekowi czas zmarnowany, pusty, i czas pełny, poświęcony jakiemuś pożytkowi, choćby własnemu, okazałoby się, że większość życia zmarnował. Więc może i tak życie dane jest nam w nadmiarze."
— - Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie
Moim zdaniem to niczego nie jestem pewien, jednak widok gwiazd sprawia, iż zaczynam marzyć.
— Vincent van Gogh
0105 b95d 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaJamesEvans JamesEvans
I never wish to be easily defined.
Franz Kafka (via son-s)
Reposted fromLittleJack LittleJack viaJamesEvans JamesEvans
9647 65bb
9996 2605
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viasilence89 silence89
Pamiętaj, najwięcej strachu kryje się w głowie
— E. L. James

March 20 2017

March 17 2017

3431 351a
Reposted fromczajnikq czajnikq viaserplesniowy serplesniowy
0729 1efe
Reposted frommentalstate mentalstate viaserplesniowy serplesniowy

March 16 2017

-Czy lubisz sobie czasami z kimś pomilczeć i czy nie uważasz, że to zbliża czasami bardziej niż rozmowa?
— Marcin Świetlicki
Reposted fromrol rol viastonerr stonerr
Podejrzliwość w stosunku do wszystkich jest męcząca, trzeba komuś ufać, bo trzeba przy kimś odpocząć.
— R.Kapuściński - "Cesarz"
Reposted frompffft pffft viaExplorers Explorers
5325 c096
3426 c969
Reposted fromcentrumchujozy centrumchujozy viasilence89 silence89
4401 0c0e
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaserplesniowy serplesniowy
0693 1902
Reposted fromiamstrong iamstrong viaserplesniowy serplesniowy
1564 a244
8188 f29b
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viaserplesniowy serplesniowy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl