Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 12 2017

„Sposób, w jaki spędzasz każdy kolejny dzień, kiedyś zsumuje się na sposób, w jaki spędziłaś życie.”
— Susan Wiggs
- Myślę, że serce przypomina głęboką studnie. Nikt nie wie, co jest na dnie. Można tylko sobie wyobrażać na podstawie tego, co czasami wypływa na powierzchnię.
— Haruki Murakami – Ślepa wierzba i śpiąca kobieta
9922 f530
Reposted fromcourtney97 courtney97 viayanek yanek
9800 5ceb 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viasilence89 silence89

October 11 2017

W tęsknieniu za kimś nie chodzi o czas, który minął od kiedy ostatnim razem się widzieliście,
czy rozmawialiście. Chodzi o te momenty, kiedy robiąc coś zdajesz sobie sprawę, jak bardzo chciałbyś
by ta osoba była teraz przy Tobie .
— (via modziaa)
1853 a3bc
.
7982 2c05
Reposted fromcourtney97 courtney97 viadreamadream dreamadream

October 10 2017

1751 02d2 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viasilence89 silence89
Jeśli nie potrafisz wykorzystać minuty, to zmarnujesz i godzinę, i cały dzień, i całe życie.
2897 119b 500
Reposted frombrumous brumous viacomiendolirica comiendolirica
6120 f140 500
Reposted frommoai moai viayanek yanek
3923 37df 500
Reposted fromcocomove cocomove viayanek yanek
The best kind of people are the ones that come into your life, and make you see the sun where you once saw clouds. The people that believe in you so much, you start to believe in you too. The people that love you, simply for being you. The once in a lifetime kind of people.
Unknown
(via wordsnquotes)

October 06 2017

1418 3839 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viaSkydelan Skydelan
3170 2eba 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viajoannna joannna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl