Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 04 2018


Wszystkie niebezpieczeństwa, jeżeli człowiek stanie z nimi oko w oko, są mniejsze niż wyobrażone. W przestrzeni emocjonalnej, wbrew prawom geometrii - dystans wyolbrzymia
— Z.Herbert - "Herbert nieznany.Rozmowy"
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viacudoku cudoku
9516 966d 500
Reposted fromonlyman onlyman
2553 fa07 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viajoannna joannna
8768 b84f 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaszydera szydera

November 02 2018

Ze wszystkich sił we wszechświecie, najtrudniej jest przezwyciężyć siłę przyzwyczajenia. Siła przyciągania to przy niej pryszcz.
— Terry Pratchett
Reposted fromchujawa chujawa viainsanedreamer insanedreamer

October 30 2018

9183 d726 500

thenewmans:

“Some combination of lust and respect and patience. And determination.”

- Paul Newman, when asked in a 1998 interview about how he and Joanne Woodward had maintained a successful marriage. 

Reposted fromLittleJack LittleJack viaiblameyou iblameyou
1649 bb59
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viablaugranaaa blaugranaaa
1492 7983
Reposted frompeper peper viablaugranaaa blaugranaaa

October 29 2018

Szczerość to drogi dar. Nie oczekuj jej od tanich ludzi.
— Warren Buffett
Reposted fromnezavisan nezavisan viaeternaljourney eternaljourney

October 23 2018

Czasem warto wyłączyć i myślenie i światło. I rachunek mniejszy i człowiek odpocznie.
— przeczytane.
Reposted fromcorvax corvax viaheavencanwait heavencanwait
Nie ma w życiu niczego cenniejszego niż czas. To jak podarowanie cząstki swojego życia, której już nigdy nie odzyskasz. Czyjaś obecność jest bezcenna. 
— Ilona Gołębiewska
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viapatrzpodnogi patrzpodnogi

October 18 2018

Reposted fromFlau Flau vialaparisienne laparisienne

October 17 2018

1633 50e8
9233 93f6
Reposted fromkrzysk krzysk viacoolstorybro23 coolstorybro23

October 16 2018

- Pamiętasz, co odkrył Kubuś Puchatek? - powiedział Dmuchawiec, gładząc Kreskę
po ostrzyżonej głowie. - Jedzenie miodu jest bardzo miłe. Ale jest taka chwila, tuż przed rozpoczęciem jedzenia, kiedy jest jeszcze milej, niż w chwili, gdy się już je.
— Małgorzata Musierowicz, "Noelka"
Reposted fromcudoku cudoku viazupson zupson

October 11 2018

3517 5ed6 500
Reposted fromcachalot cachalot viainto-black into-black
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl