Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 09 2019

0729 625b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamyinstantneed myinstantneed
South Lake Tahoe
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 via12czerwca 12czerwca

July 18 2019

2811 8670
Reposted fromsoftboi softboi vialaparisienne laparisienne
Człowiek najchętniej rozmawia z samym sobą. Według mnie, nawet gdy z kimś rozmawia, w gruncie rzeczy rozmawia z samym sobą.
— Wiesław Myśliwski, "Ostatnie rozdanie"
Reposted fromflesz flesz viadoope doope
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viadoope doope
8970 9bf0 500
Reposted fromrol rol viadoope doope
Jeśli nie ma wyjścia, trzeba je stworzyć. Nie można pozwalać, by świat po prostu Nam się przydarzał.
— Ann Brashares
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viadoope doope
0727 099a
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viadoope doope
(...) są rzeczy, które albo rozumie się w lot, nawet bez słów, albo nigdy się ich nie zrozumie.
— Andrzej Sapkowski
Reposted fromobnoxious obnoxious viadoope doope

July 10 2019

5017 5a8b 500
Reposted fromsavatage savatage viatobecontinued tobecontinued
6711 f5a0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapollywood pollywood
1698 bfb0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaroyalityxx royalityxx
1866 3406
Reposted fromEtnigos Etnigos viaroyalityxx royalityxx
8841 2961 500
Reposted fromoll oll viaroyalityxx royalityxx
2927 82e4
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viaroyalityxx royalityxx

June 17 2019

5024 18c3 500
Paszczak obudził się powoli i gdy tylko stwierdził, że jest sobą, zapragnął być kimś innym, kimś, kogo nie znał. Czuł się jeszcze bardziej zmęczony niż wtedy, kiedy kładł się spać, a tu tymczasem nastawał już nowy dzień, który będzie trwał do wieczora, a potem przyjdzie następny i jeszcze następny i ten znów będzie taki sam jak wszystkie dni w życiu Paszczaka.
— Muminki
Reposted fromnevergoodenough nevergoodenough viabadblood badblood
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl