Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2017

Reposted frommefir mefir viaoversensitive oversensitive
3124 54f1 500
Reposted fromszatanista szatanista viaoversensitive oversensitive
5559 05ea 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viakeithpeligro keithpeligro
7736 f2ab 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viakeithpeligro keithpeligro

June 26 2017

Nie chcę powiedzieć, że przesadziłem w kwestii swoich uczuć. Byłem szczery. Przez cale życie szukamy kogoś, kto mógłby nas zrozumieć i nagle go znajdujemy. Tak mi się przytrafiło z Tobą. Przykro mi.
— Jose Carlos Somoza - ' Przynęta '
Reposted fromwetryagain wetryagain viaPoranny Poranny
I poszedłem do swojej sypialni. Najlepsze w niej było to, że stało tam łóżko. Lubiłem leżeć w nim godzinami, nawet w dzień. Kladlem się i podciągalem kołdrę pod brodę. Dobrze się wtedy czułem. Nic się nie działo, nie było ludzi ani nic.
— C.Bukowski
4716 9862
Reposted fromrainbowfuck rainbowfuck viagdziejestola gdziejestola
"(...) nie widziałem jeszcze ludzi, którzy spotkaliby się w dobrym miejscu życia. Takiego miejsca w życiu nie ma i być nie może. Zawsze zdaje się, że jest zbyt późno czy zbyt wcześnie; że zbyt wiele doświadczenia albo że zbyt mało. Zawsze coś stoi na przeszkodzie. To nie może mieć znaczenia."
— Hłasko
6668 2ffb 500
7383 4c95
Reposted fromnazarena nazarena viaSkydelan Skydelan
7045 d44f
Reposted fromnyaako nyaako viaSkydelan Skydelan
1316 39ba 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaSkydelan Skydelan
Jeśli próbowałaś się wtłoczyć w jakiś szablon i to się nie udało, masz najprawdopodobniej dużo szczęścia. Może i jesteś wyrzutkiem, ale ocaliłaś duszę (...) Szukanie swego miejsca nigdy nie jest pomyłką. Nigdy.
— Clarissa Pinkola Estees
A może chodzi o samą naturę przyjaźni i intymnego związku. Tworząc z kimś związek, masz świadomość, że to może się skończyć. Możecie się od siebie oddalić, spotkać kogoś innego albo po prostu się odkochać. Jednak przyjaźń nie jest grą o wszystko albo nic i dlatego zakładasz, że będzie trwała wiecznie, zwłaszcza jeśli to stara przyjaźń. Traktujesz jej trwałość jako coś oczywistego i może właśnie to stanowi o jej wartości.
— Emily Giffin
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacomiendolirica comiendolirica
6528 deeb
Reposted fromnyaako nyaako viacomiendolirica comiendolirica
9781 cc4a 500
Reposted fromjogi jogi viacomiendolirica comiendolirica
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl