Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 12 2017

3343 4035
Reposted fromwerterowska werterowska viaJamesEvans JamesEvans
0153 4bd8
Reposted fromwerterowska werterowska viaPokobiecemu Pokobiecemu
1934 8a84
Reposted fromcatscradle catscradle viaszydera szydera
3868 9c21
7030 945c
Reposted fromzuli zuli vialaparisienne laparisienne

July 11 2017

July 10 2017

1756 8c2c 500
Reposted frommeem meem viapannakies pannakies
7954 90f9
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viagdziejestola gdziejestola
4439 7acf 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaoutline outline

July 06 2017

Od czasu do czasu podobne obliczenia stosowano do istot żywych, uzyskując niezwykłe wyniki.

“Udowodniono” na przykład, że kangury nie mogą skakać, pszczoły nie mogą latać, a ptaki nie uzyskują z pożywienia energii wystarczającej na szukanie pożywienia. “Udowodniono” nawet, że samo życie jest niemożliwe, ponieważ systemy żywe stają się coraz bardziej uporządkowane, a przecież fizyka stwierdza, że wszystkie systemy stają się coraz bardziej nieuporządkowane.

Podstawowym wnioskiem, jaki biolodzy wyciągnęli z tych wyników, był głęboki sceptycyzm co do znaczenia fizyki w biologii, a także przyjemne poczucie wyższości, jako że życie okazało się wyraźnie ciekawsze od fizyki.

Poprawny wniosek jest jednak całkiem inny: uważaj, jakie ukryte założenia przyjmujesz, kiedy wykonujesz takie obliczenia. Weźmy na przykład wspomnianego kangura. Można wyliczyć, ile energii zużywa podczas skoku, pomnożyć przez liczbę skoków dziennie i otrzymać dolną granicę dziennego zapotrzebowania na energię. (...)

Mnożymy i okazuje się, że dzienne zapotrzebowanie energetyczne kangura jest dziesięć razy większe niż wszystko, co może uzyskać z pożywienia. Wniosek: kangury nie mogą skakać. A skoro nie mogą skakać, to nie mogą znaleźć pożywienia, zatem wszystkie kangury są martwe.

To dziwne, ale w Australii wręcz roi się od kangurów, które - na szczęście - nie mają pojęcia o fizyce.

Gdzie tkwi błąd? Obliczenia modelują kangura tak, jakby był workiem ziemniaków. Zamiast tysiąca kangurzych skoków dziennie (powiedzmy), ocenia się energię niezbędną do podniesienia worka ziemniaków nad ziemię i upuszczenia go tysiąc razy.
— Ian Stewart, Terry Pratchett, Jack Cohen, "Nauka Świata Dysku, cz. I", str.27
Reposted fromandrewmyles andrewmyles viaPoranny Poranny
1667 1915
Reposted frombjureczko bjureczko viaoutline outline
A może leżę i umieram i tak tylko piszę? A może leżę i umieram bo chcę Cię usłyszeć?
— Quebonafide 
7045 d44f
Reposted fromnyaako nyaako viakama1110 kama1110
6732 5691
Reposted fromlakonika lakonika viaszczerychichot szczerychichot
W ogóle tak żeście mi wszyscy obrzydli, że nie potrafię panu tego wyrazić, i jestem ogromnie szczęśliwa, że się z wami rozstaję! A niech was diabli wezmą!
— M. Bułhakow "Mistrz i Małgorzata"
Reposted fromlittledarling littledarling via2708 2708
7899 1087
Reposted fromshitsuri shitsuri viacomiendolirica comiendolirica
Wolna dusza to rzadkość, ale będziesz wiedzieć, kiedy ją spotkasz – głównie dlatego, że poczujesz się dobrze, bardzo dobrze, kiedy będziesz blisko niej.
— Charles Bukowski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl