Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 31 2017

7193 5d06 500
Michael Marcheco
Reposted fromPoranny Poranny

August 30 2017

5548 13c5
Reposted fromspring-flow spring-flow viamadadream madadream

August 28 2017

8827 8042 500
Reposted fromimradioactive imradioactive viapannakies pannakies
1462 67de 500

Q
Reposted fromOhJohnny OhJohnny viapannakies pannakies
5782 0138

serious:

note to self

Reposted fromkimik kimik viaAmericanlover Americanlover
4493 871c
Nie odkryjemy nowych oceanów, jeśli nie będziemy mieli odwagi stracić z oczu znane brzegi.
— André Gide
Reposted fromdemijohn demijohn viaeternaljourney eternaljourney
(...) człowiek powinien określać siebie przez dobre emocje, przez to co lubi, co go uszczęśliwia, sprawia mu radość. Budowanie tożsamości na tym, co go drażni i wkurwia, to wstęp na równię pochyłą zgorzknienia, po której zjeżdża się coraz szybciej, aby na końcu stać się ziejącym nienawiścią frustratem.   
— Ziarno Prawdy
Reposted frommyniu myniu viaeternaljourney eternaljourney
7267 c965
2029 cdd0
1431 bad6
Reposted fromnyaako nyaako viaeternaljourney eternaljourney
To, że się tego boję, nie znaczy, że tego nie chcę.
Reposted frompeper peper viaSkydelan Skydelan
Nigdy nie jest za późno, żeby się zatrzymać i zmienić kierunek.
— Cathy Kelly / Raz w życiu
Reposted fromesperantoo esperantoo viaSkydelan Skydelan
3007 c2d2
Reposted fromintotheblack intotheblack viaSkydelan Skydelan

Prawdziwa kobieta potrafi wszystko zrobić sama, ale prawdziwy mężczyzna jej na to nigdy nie pozwoli.

— jachcenajamajce
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl