Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2020

3775 77d6 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapatrzpodnogi patrzpodnogi
The reason people find it so hard to be happy is that they always see the past better than it was, the present worse than it is, and the future less resolved than it will be.
— Marcel Pagnol
Sponsored post
1835 7434 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasirthomasbolton sirthomasbolton
1846 d7e6 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapollywood pollywood
1942 5fb3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapollywood pollywood
3981 5871
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapollywood pollywood
Reposted fromshakeme shakeme
3334 e720 500
Reposted fromBabson Babson viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
0211 98a9 500
Reposted frommoai moai viaarrives arrives
8133 ed79 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viainspirations inspirations
W gruncie rzeczy wszyscy tylko udajemy, że sobie radzimy.
— Jenny Blackhurst
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainspirations inspirations
5822 b005 500
Reposted frommalice malice vianiedonaprawienia niedonaprawienia
Życie jest zabawne, kiedy się tylko przestać nad nim zastanawiać.
— Kurt Vonnegut "Syreny z Tytana
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viadoope doope
2194 862a 500
Reposted frommoai moai viadoope doope

July 07 2020

3334 e720 500
Reposted fromBabson Babson vialottibluebell lottibluebell
9219 4fec
Wszystko kiedyś mija. Wielkie miłości i małe kłamstwa. Wyczekiwane spotkania i kradzione pocałunki. Żal ciężki jak stosy kamieni i tęsknota za kimś, kto odszedł wieki temu. Kolorowe wspomnienia i czarne sny. Lekkie dni i duszne noce. Ulga i ból. Ty też kiedyś miniesz a wszystko to razem z Tobą.
— sistersofmercy.soup.
Reposted fromsistersofmercy sistersofmercy viapikkumyy pikkumyy
2008 5c4e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viarhubarbrr rhubarbrr
Reposted fromshakeme shakeme viarhubarbrr rhubarbrr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...