Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 25 2019

Spotykasz kogoś i nie wiadomo dlaczego, zatrzymujesz się właśnie przy tej osobie, a ona przy tobie. Zawsze warto się zatrzymać. Byłoby cudownie, gdybyśmy zatrzymywali się częściej.
— Jacek Bławut, "Bilans dokumentalisty. Jakim cudem może być człowiek", Kino 10/12
Reposted from1923 1923 viazimnydzienn zimnydzienn
Sponsored post
 
 
Reposted fromshakeme shakeme viacocaineblues cocaineblues
0400 df1a
Reposted fromEtnigos Etnigos viacocaineblues cocaineblues
Reposted fromshakeme shakeme vialaparisienne laparisienne
9781 7429 500
Reposted frommiststueck miststueck vialaparisienne laparisienne

September 23 2019

5056 e2d8 500
1193 2041
Reposted frompesy pesy viausmiechprosze usmiechprosze
Zamiast opierać się zmianom, poddaj im się.
Niech życie będzie z tobą, nie przeciw tobie.
Jeśli obawiasz się, że twoje życie odwróci się do góry nogami, nie bój się. Skąd wiesz, że do góry nogami nie jest lepiej niż normalnie?
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viabadblood badblood
5729 ec59 500
Reposted fromlullaby lullaby viabadblood badblood
8626 a7a3
Reposted fromxawery xawery viabadblood badblood
1885 2aac 500
5119 13cb 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viacrazydunky crazydunky
9425 ce1c 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
Jakiekolwiek było źródło mojej głupoty, jeszcze się nie wyczerpało.
— K.Vonnengut “Niedziela Palmowa”
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...