Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 17 2020

6889 1812
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafreeway freeway
3501 7994 500
Reposted fromGreyscale Greyscale viafreeway freeway
Reposted fromshakeme shakeme viaWlodara Wlodara
Człowiek może Ci powiedzieć miliony pięknych słów, ale kiedy patrzysz na jego zachowanie, dostajesz wszystkie odpowiedzi. 
— znalezione
Reposted fromlovvie lovvie viainmybetterworld inmybetterworld
Nigdy nie przestanie zadziwiać mnie fakt, że aby doszło do spotkania dwojga ludzi musi gdzieś z boku, gdzieś z dala od reflektorów zdarzyć się tyle małych, na pozór nieistotnych rzeczy, jak to: czy pojedziesz tramwajem numer 6 o tej, a nie innej godzinie, czy idąc na piwo dotrzesz właśnie do tego, a nie innego lokalu, czy wyjdziesz na fajkę właśnie teraz, czy pięć minut później lub też, czy pośliźniesz się akurat w tym, a nie innym miejscu.
— z przemyśleń własnych
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy viapollywood pollywood
Zaraz nastawię czajnik na herbatę. Umyje głowę, a potem, co potem, spróbuję wyspać się z tego wszystkiego
— Wisława Szymborska
Reposted fromdivi divi viapollywood pollywood
7877 585f
2016 1199
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viasarazation sarazation
1248 9f81
Reposted fromipo ipo
Dzisiaj przyszła mi do głowy pewna myśl - tak jasna i oczywista! W pierwszej chwili wydała mi się wręcz niedorzeczna - wprawiła mnie w oszołomienie i wręcz lekką histerię: - Mogę zrobić absolutnie wszystko i poza mną samą nie istnieje nic, co by mnie powstrzymało...
— Susan Sontag "Odrodzona. Dzienniki, tom 1. 1947-1963"
2859 e669 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viapannakies pannakies

January 16 2020

Reposted fromshakeme shakeme viausmiechprosze usmiechprosze
O niektórych sprawach nawet sobie nie mówię. 
— Ochocki, Vithren
Reposted fromlovvie lovvie vianiskowo niskowo

January 15 2020

5810 9ff1
Reposted fromkattrina kattrina viamoai moai
3565 a19e
Reposted fromblueinsane blueinsane viainspirations inspirations
6875 f657
fot. Charlotte Dupont
0089 093a 500
Ronda, Spain
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viateijakool teijakool
2839 1a8b
Reposted fromkarahippie karahippie viarhubarbrr rhubarbrr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl