Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2020

2079 9d47 500
Reposted fromsavatage savatage viausmiechprosze usmiechprosze
6507 e281 500
Reposted fromdippi dippi viausmiechprosze usmiechprosze

February 24 2020

8037 c08c 500
2439 f491
Reposted fromscorpix scorpix viaviolethill violethill
6926 a5f8 500
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0 viaviolethill violethill
4979 c7d4 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaviolethill violethill
Można całe życie wspinać się po szczeblach drabiny i nagle pod koniec odkryć, że stała ona oparta nie o tę ścianę.
— Krzysztof Kaluta
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafreska freska

Nie odkładajmy ludzi na później. Życia też  nie odkładajmy. Trzeba kochać teraz, teraz żyć. Trzeba mówić o uczuciach. Być blisko. Śmiać się, tulić, wzruszać, iść za rękę. Patrzeć w gwiazdy i podziwiać tęczę. Nie jutro. Nie kiedyś. Nie później. Dziś. Bo jutro słońce może zgasnąć. Jutra dla nas może nie być...
— ~ Elżbieta Bancerz, Dusza zaklęta w słowa
Reposted fromviolethill violethill viafreska freska
5744 18f5
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viafreska freska
6445 2739 500
Reposted fromnyaako nyaako viafreska freska
8220 12ae 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viafreska freska
5244 b330
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viafreska freska
3515 46b5 500
Reposted fromxawery xawery viafreska freska
5324 1890 500
Reposted fromsilkydreams silkydreams viadzisniezasne dzisniezasne
1264 b04b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaeazyi eazyi
Jeśli ludzie są ze sobą blisko i psychicznie, i fizycznie, to lubią to i wzajemnie sobie sprzyjają. Intymność jest możliwa wtedy, gdy czujemy się swobodnie i zachowujemy naturalnie - nie musimy nieustannie odgrywać jakiegoś teatru. Możemy posiedzieć sobie w kapciach i ulubionej piżamie w łosie i nie chować się po kątach, kiedy nam burczy w brzuchu. To też jest intymne. Rutyna rodzi się z zaniku intymności, wzajemnej akceptacji i zainteresowania.
— Alicja Długołęcka ‘Seks na wysokich obcasach’ (via polskie-zdania)

Jeśli nie możemy zmienić świata, zmieńmy chociaż nasze własne życie i przeżyjmy je swobodnie.

— Milan Kundera, Život je jinde (1969), pl. Życie jest gdzie indziej
Reposted fromrhubarbrr rhubarbrr viatobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl